Noot 47 Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

€ miljoen

2022

2021

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

19

21

Belastingen en premies sociale verzekeringen

48

89

Schulden ter zake van pensioenen

7

7

Rentedragende verplichtingen

426

408

Overige verplichtingen en overlopende passiva

73

70

     

Totaal kortlopende verplichtingen

573

595

De kortlopende verplichtingen en overlopende passiva hebben betrekking op handelsschulden, belastingschulden en overige kortlopende verplichtingen. In de schulden aan leveranciers en handelskredieten is inbegrepen een schuld van € 4 miljoen op minderheidsdeelnemingen (2021: € 8 miljoen). De rentedragende verplichtingen ultimo 2022 betreft voornamelijk de kortlopende financiering vanuit het ECP-programma.