Noot 54 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2022

2021

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen

2

3

Huisvesting en transport

5

5

Huren, leasen en pachten

6

6

Stafdiensten en ICT

58

55

Accountants-, notaris- en adviesuitgaven

16

11

Overige belastingen

1

1

Overig

7

14

     

Totaal

95

95

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen betreffen met name interne ontwikkelprojecten op holdingniveau.