Noot 55 Financiële baten

€ miljoen

2022

2021

Rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's

-

1

Financiële baten op leningen van groepsondernemingen

61

65

     

Totaal

61

66

De financiële baten op leningen van groepsondernemingen zijn € 4 miljoen lager ten opzichte van 2021 door lagere doorbelaste interestpercentages.