Noot 57 Belastingen

€ miljoen

2022

2021

Belastinglast

-3

-5

Mutatie latente belastingen

1

2

     

Totaal

-2

-3

De effectieve belastingdruk is 67%. De afwijking ten opzichte van het nominale percentage (25,8%) wordt verklaard door permanente verschillen tussen de fiscale en commerciële resultaten. De belastinglast van € 3 miljoen bestaat uit een last van € 2 miljoen over het boekjaar 2022, een last van € 1 miljoen als gevolg van permanente verschillen alsmede de mutatie van de belastinglatentie van € 1 miljoen positief.