Noot 58 Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

€ miljoen

2022

2021

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen

197

227

     

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

197

227

Het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen na belastingen bedraagt € 197 miljoen en is daarmee € 30 miljoen lager dan in 2021. Dit komt met name door een lager resultaat van de netbeheerder Liander.