Noot 1 Bedrijfscombinaties

In 2022 hebben geen bedrijfscombinaties plaatsgevonden.

Op 31 december 2021 heeft Kenter B.V. een koopovereenkomst ondertekend om per dezelfde datum 100% van de aandelen van Ingenieursbureau Ebatech B.V. (Ebatech) aan te kopen van Vattenfall Warmte N.V. De definitieve overnameprijs van Ebatech is vastgesteld op een reële waarde van € 3 miljoen.