Noot 14 Vooruitontvangen opbrengsten

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa (tussen de 10 en 50 jaar).

€ miljoen

2022

2021

 

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Bijdragen

Subsidies

Totaal

Boekwaarde per 1 januari

1.894

12

1.906

1.824

13

1.837

             

Ontvangen

142

-

142

149

-

149

Amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening

-83

-

-83

-76

-1

-77

Overig

-

-

-

-3

-

-3

             

Boekwaarde per 31 december

1.953

12

1.965

1.894

12

1.906