Noot 26 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Onder de desinvesteringen zijn begrepen de versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde activa.

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Netwerken

Gebruiksrecht vaste activa

Overig

Totaal

2022

         

Afschrijvingen

5

315

23

152

495

Desinvesteringen

-

22

-

22

44

Bijzondere waardevermindering

-

-

-

-

-

           

Totaal 2022

5

337

23

174

539

           

2021

         

Afschrijvingen

6

283

21

151

461

Desinvesteringen

2

23

-

12

37

Bijzondere waardevermindering

-

-

-

-

-

           

Totaal 2021

8

306

21

163

498