Noot 9 Voorraden 

€ miljoen

2022

2021

Grond- en hulpstoffen

127

35

Gereed product

14

28

     

Boekwaarde per 31 december

141

63

De impairments op voorraden in 2022 zijn € 0,2 miljoen (2021: € 1 miljoen).