Doelstellingen en prestaties

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Doelstelling 2022

 

Resultaat 2022

 

Doelstelling 2023

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's6

Klantgemak:

de gemeten NES score is hoger dan 48% (consumenten) en 40% (zakelijke markt).

 

Klantgemak:

Consument: 49%

Zakelijk: 34%

 

Klantgemak:

de gemeten NES score is hoger dan 48% (consumenten) en 42% (zakelijke markt).

 

Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren.

 

Realisatie werkpakket

Cybersecurity

Veranderkracht

Toekomstbestendigheid IT-landschap

Voldoen aan klantverwachtingen

Toekomstvaste investeringen

Uitvalduur elektriciteit:

maximaal 23 minuten.

 

Uitvalduur:

21,3minuten

 

Uitvalduur elektriciteit:

maximaal 23 minuten.

 

Hoge leveringsbetrouwbaarheid.

 

Herhaalstoringen:

maximaal 17 unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen.

 

Herhaalstoringen:

28

 

Herhaalstoringen:

maximaal 17 unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen.

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren.

 

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

Doelstelling 2022

 

Resultaat 2022

 

Doelstelling 2023

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's6

Netto CO2 -uitstoot eigen
bedrijfsvoering:

maximaal 116 kton
(volgens sectorbrede
rekenmethodiek).

 

Netto CO2-uitstoot:

116 kton 

 

Netto CO2 -uitstoot eigen
bedrijfsvoering:

0 kton
(volgens sectorbrede
rekenmethodiek).

 

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering.2

 

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving

Toekomstbestendigheid IT-landschap

Veranderkracht

Toekomstvaste investeringen

Voldoen aan klantverwachtingen

Circulair ingekocht:

minimaal 35% van al
onze primaire assets.3

 

Circulair ingekocht:

28% 

 

Circulair ingekocht:

minimaal 31% van al
onze primaire assets.3

 

45% circulair ingekocht in 2027

 

Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

Doelstelling 2022

 

Resultaat 2022

 

Doelstelling 2023

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's6

LTIF (lost time injury frequency): -4

 

LTIF:

1,7

 

LTIF (lost time injury frequency): -4

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

Veiligheid

Privacy

Cybersecurity

Voldoen aan klantverwachtingen

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Doelstelling 2022

 

Resultaat 2022

 

Doelstelling 2023

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's6

Medewerkersonderzoek:
Betrokkenheid

minimaal een score van 81%

 

Medewerkersbetrokkenheid:

82% 

 

Medewerkersonderzoek:

minimaal 81%

 

Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.

 

Veranderkracht

Verzuim medewerkers:

maximaal 4,3%.

 

Verzuim:

4,8% 

 

Verzuim medewerkers:

maximaal 4,3%.

 

Het verzuim is maximaal 4,3% in de komende jaren.

 

Vrouwen in leidinggevende posities:

minimaal 31% van alle leidinggevende posities.

 

Vrouwen in leidinggevende posities:

28,3% 

 

Vrouwen in leidinggevende posities:

minimaal 32% van alle leidinggevende posities.

 

In 2024 is minimaal 33% van onze leidinggevenden vrouw.

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:

minimaal 130 leer-/werkplekken aanbieden. Hierbij wordt gestreefd naar minimaal 130 plaatsen die voldoen aan de Participatiewet.

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:


90

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:

minimaal 154 leer-/werkplekken aanbieden. Hierbij wordt gestreefd naar minimaal 154 plaatsen die voldoen aan de Participatiewet.

 

Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet.

 

Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

Doelstelling 2022

 

Resultaat 2022

 

Doelstelling 2023

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's6

Kredietbeoordeling:

Handhaven solide A rating profiel.

 

Kredietbeoordeling:

S&P A+/A-1/stable outlook
Moody’s Aa3/P-1/stable outlook

 

Kredietbeoordeling:
Handhaven solide A rating profiel.

 

Een kredietwaardige onderneming blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

 

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving

Financierbaarheid

Toekomstvaste investeringen

FFO/nettoschuld:

minimaal 15%.

 

FFO/nettoschuld:

19,2% 

 

FFO/nettoschuld:
minimaal 15%.

   

Rentedekking:

minimaal 3,5.

 

Rentedekking:

12,1 

 

Rentedekking:
minimaal 3,5.

   

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen):

maximaal 60%

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen):

43,8% 

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen):
maximaal 60%

   

Solvabiliteit:

minimaal 30%.

 

Solvabiliteit:

49,0%

 

Solvabiliteit:
minimaal 30%.

   
  • 1De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Liander eigenaar is niet meegenomen.
  • 2De doelstelling klimaatneutraal betreft met name scope 1 en 2. Vergroening vindt voornamelijk plaats met Garanties van Oorsprong van nationale windparken (zie ook hoofdstuk Duurzame organisatie).
  • 3De scope van de KPI is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.
  • 4Voor de prestatie-indicator LTIF is geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim idealiter "0" zou moeten zijn. We willen daarbij telkens een dalende trend laten zien.
  • 5Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 90 participatiewetbanen en betreft 73,2 fte. 
  • 6In het hoofdstuk Risico's is een nadere toelichting opgenomen op de risico's.