SWOT

Alliander speelt een centrale rol in de energievoorziening en is daarnaast een aantrekkelijke werkgever die vakmanschap hoog in het vaandel heeft. Samenwerking op lokaal en regionaal niveau is essentieel om de uitdagingen van onze organisatie aan te gaan. Voorbeeld van zo’n samenwerking zijn de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Alliander levert vanuit kennis en kunde van het energiesysteem een belangrijke bijdrage aan deze regionale plannen. Zo ontwerpen we samen een nieuwe, duurzame energievoorziening voor de toekomst.

Bij de uitvoering van onze strategie lopen we tegen een aantal uitdagingen aan binnen onze organisatie. Denk daarbij aan het tekort aan technische arbeidscapaciteit. Hiervoor zijn we bezig met een uitgebreide wervingscampagne en zoeken we de samenwerking met partners in de sector en met onderwijsinstellingen. Ook zien we schaarste in materialen en grondstoffen.
We zien verder dat we niet snel genoeg kunnen inspelen op veranderingen. Daarom hebben we afgelopen jaar ingezet op wendbaarheid, slagvaardigheid, kostenefficiëntie en het werken als één team. Er zijn stappen gezet in het werkend krijgen van onze nieuwe organisatie-inrichting. Zo werken we met een nieuwe overlegstructuur, brengen we focus aan en vragen we van medewerkers dat zij reflecteren, leren én presteren.

We zien tenslotte ook de nodige bedreigingen, zoals cybercriminaliteit, privacy, veranderende wet- en regelgeving, de lange termijn financierbaarheid en een sterk groeiend werkpakket. Deze bedreigingen en hoe wij hierop anticiperen, staan uitgebreid beschreven in de risico-informatie.