Het werk gedaan krijgen

Het tekort aan technici is een van de grote barrières voor het uitvoeren van de energietransitie; de verwachting is dat we als Alliander ruim 2.500 extra technici moeten aantrekken. Tegelijkertijd hebben technici iedere maand meer vacatures om uit te kiezen. In december 2022 was er in de energiesector volgens het CBS sprake van 55 vacatures per 1.000 banen (eind 2021: 55). Dit betekent dat we niet alleen inzetten op het aantrekken en opleiden van nieuw technisch talent maar ook investeren in nieuwe doelgroepen (zoals kennismigranten) en inzetten op het behoud van technici door meer carrièremogelijkheden te bieden. 

In een steeds krappere technische arbeidsmarkt zijn wij er in elk kwartaal in 2022 in geslaagd om meer technici aan ons te binden. In totaal zijn 387 technici succesvol ingestroomd. We hebben dit resultaat behaald door nauwe samenwerking tussen recruitment, business en arbeidsmarktcommunicatie. We zoeken onze doelgroepen digitaal en tijdens events proactief op. Ook zijn we in 2022 gestart met het uitbreiden van onze recruitmentteams. 

Arbeidsmarkt, Scholing en Behoud

In 2022 heeft Alliander de Visie Arbeidsmarkt & Scholing ontwikkeld, die richting geeft in de ambities richting de arbeidsmarkt en het onderwijsveld in een extreem krappe arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot de oprichting van het Multidisciplinaire Team Arbeidsmarkt, Scholing en Behoud (MDT AS&B). Dit team benadert de problematiek van arbeidstekorten op een integrale manier. 

Vanuit dit multidisciplinaire team is in 2022 gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwd opleidingsprogramma voor monteurs, uitvoerders en technici. Dit programma heet Gericht Opleiden. In het programma brengen we leren en werken dichter bij elkaar. De opleiding bestaat uit verschillende modules die aansluiten bij de kennis en ervaring die bijvoorbeeld zijinstromers en arbeidsmigranten al hebben. Ook openden we in oktober een uniek opleidingscentrum voor hoogspanningstechnici in het elektriciteitsverdeelstation Anklaar. Leerlingen kunnen hier sneller en op een veiligere manier hun basisopleiding volgen. Deze manier van leren werkt beter en is leuker dan gesimuleerde oefeningen doen op een hoogspanningsstation. Jaarlijks kunnen daardoor ongeveer 30 nieuwe technici de praktijk in stromen. Daarnaast is vanuit het MDT de samenwerking met het onderwijs geïntensiveerd. Dit leidt direct tot concrete initiatieven in het samen opleiden en in het profileren van techniek en IT bij jongeren. 
In onze strategische personeelsplanning proberen we zo goed mogelijk te anticiperen op de vaardigheden die voor de energievoorziening van de toekomst nodig zijn. Waar mogelijk scholen we collega's om. Daarbij schatten we zo precies mogelijk in wanneer we aan omscholing kunnen beginnen. Helaas zal omscholen niet voor alle functies mogelijk zijn. In dat geval bieden we via het Loopbaancentrum hulp. 

Ook in de technische sector zijn stappen gezet. Overheid, werkgeversorganisaties en technische sectoren hebben gezamenlijk het ‘Aanvalsplan Techniek’ gelanceerd om het structurele tekort aan technici aan te pakken. Het aanvalsplan bestaat uit een breed pakket aan maatregelen om meer mensen te interesseren en te werven voor een baan in de techniek, het technisch onderwijs te versterken, nieuwe doelgroepen aan te trekken, technische arbeidsmigratie te bevorderen en de arbeidsproductiviteit te vergroten met behulp van innovaties. In november is het aanvalsplan gepresenteerd aan de vijf verantwoordelijke bewindspersonen. De komende periode worden de maatregelen uit het aanvalsplan verder ingevuld. Via onze werkgeversorganisatie WENB zijn we als Alliander nauw betrokken. Ook delen we onze ervaringen en expertise, zodat de voorgenomen maatregelen echt aansluiten bij de uitvoeringspraktijk.  

De Alliander Technische Bedrijfsschool

Aan de Alliander Technische Bedrijfsschool hebben nieuwe en ervaren collega's 1.962 keer een cursus gevolgd. Daarvoor verzorgden we op verschillende opleidingslocaties opleidingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de praktijk. Daarnaast zetten we in 2022 innovatieve leervormen in, zoals de HoloLens. Door deze HoloLens zien leerlingen het object waar ze aan moeten werken. De HoloLens projecteert instructies, zodat de leerling ‘echt’ kan oefenen. Via deze lens kunnen zij filmpjes, 3D-modellen en foto’s gebruiken. Alliander en de Technische Bedrijfsschool zijn als partner betrokken bij arbeidsmarktplatforms zoals mbostart.nl en TechGelderland. 

Vernieuwde wervingscampagnes

Al enkele jaren voeren we intensieve wervingscampagnes om de vacatures voor technici intern en extern onder de aandacht te brengen. In augustus 2022 zijn we van start gegaan met de ‘100 goede redenen campagne’. Het doel van deze campagne is om meer technici en ICT'ers te interesseren in Alliander als werkgever. Daarnaast konden medewerkers in 2022 zelf nieuwe collega's aandragen via het interne aanbrengprogramma. In totaal zijn in 2022 via het programma 425 potentiële kandidaten voorgesteld, van wie 109 een dienstverband aangeboden hebben gekregen.

Erkenning Verworven Competenties (EVC) 

Sinds 2022 kunnen medewerkers een Erkenning Verworven Competenties-traject starten. Dit traject is bedoeld voor medewerkers die niet helemaal voldoen aan een bepaalde opleidingseis maar wel beschikken over eerder verworven competenties. Met een erkenning van deze eerder verworven competenties kunnen zij vrijstelling krijgen voor een deel van de opleiding met als resultaat een kortere doorlooptijd van hun opleiding.

Statushouders

In 2022 ontvingen negen statushouders hun mbo 3-diploma’s Eerste Monteur Laag- en Middenspanningsdistributie. In drie jaar tijd worden de nieuwe collega’s opgeleid en halen ze de benodigde papieren. Daarna zijn ze klaar om zelfstandig aan de slag te gaan in een technische functie en krijgen ze een baan bij Liander.