Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Bij Alliander werken inclusief inhuur circa 7.700 medewerkers (7.300 fte), die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Zij zijn een onmisbare schakel in de dagelijkse uitvoering van onze taken.

Alliander onderkent het belang van goed werkgeverschap en wil een topwerkgever zijn en blijven: een inclusieve plek waar medewerkers vertrouwen hebben in de mensen met wie ze werken, mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontwikkelen en trots zijn op wat ze doen. Een organisatie waar ze met plezier en in een goede sfeer samenwerken met collega’s, klanten, leveranciers en partners aan de energievoorziening van het duurzame morgen.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van werving en de samenstelling van onze organisatie. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op een thema dat stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan een SDG.

Materiële thema's

SDG’s

Stakeholdergroepen

C) Realisatie werkpakket
K) Aantrekken en ontwikkelen van talent
M) Verandervermogen van de organisatie

     

Medewerkers

Doelen en resultaten medewerkers1

Verzuim medewerkers

4,8%

resultaat 2022

≤ 4,3%

doelstelling 2022

4,6% in 2021

Score medewerkersonderzoek - engagement

82%

resultaat 2022

≥ 81%

doelstelling 2022

81% in 2021

Vrouwen in leidinggevende posities

28,3%

resultaat 2022

≥ 31,0%

doelstelling 2022

28,1% in 2021

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

902

resultaat 2022

≥ 130

doelstelling 2022

77 in 2021

  • 1In het vervolg van dit hoofdstuk wordt op de hier vermelde resultaten ingegaan.
  • 2Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 90 participatiewetbanen en betreft 73,2 fte.