Noot 23 Kosten van inkoop en uitbesteed werk

€ miljoen

2022

2021

Netverliezen

252

103

Kosten transportcapaciteit en -beperkingen

291

267

Facturatie en inning

31

29

Inhuur aannemers, materiaalverbruik en overig

188

224

     

Totaal

762

623

De kosten van inkoop en uitbesteed werk zijn met € 139 miljoen gestegen ten opzichte van 2021 en bedragen € 762 miljoen. De kosten voor netverliezen zijn € 149 miljoen hoger als gevolg van de hoge energieprijzen waarvoor elektriciteit en gas ingekocht wordt. De kosten voor transportcapaciteit zijn € 24 miljoen gestegen als gevolg van de hogere tarieven van TenneT. De kosten voor inhuur van aannemers en materiaalverbruik zijn € 36 miljoen lager doordat wij minder werkzaamheden hebben uitbesteed ten opzichte van voorgaand jaar.