Noot 50 Bedrijfsopbrengsten

€ miljoen

2022

2021

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

43

37

Overige bedrijfsopbrengsten

321

326

     

Totaal

364

363

De overige bedrijfsopbrengsten betreffen met name concernbrede activiteiten op holdingniveau.