Ons netwerk: hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Onze energienetwerken behoren met 99,99% in 2023 tot de betrouwbaarste ter wereld. Het tijdig aansluiten van klanten en de uitbreiding van dit net staan onder druk door het tekort aan technici en materialen, de versnelling van de energietransitie, het ruimtegebrek in Nederland en de toenemende vraag naar elektriciteit. Daarom werken we aan manieren om de vraag naar vermogen te reduceren, onze netten beter te benutten en meer werk te realiseren. 

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van toegang tot energie, leveringsbetrouwbaarheid en klantgemak. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan een SDG.

Materiële thema's

SDG's

Stakeholdergroepen

A) Faciliteren van de energietransitie
B) Leveringsbetrouwbaarheid
C) Realisatie werkpakket
D) Samenwerken aan innovatie
G) Toegang tot betaalbare energie
H) Datagedreven netbeheer
J) Tevreden klanten
M) Verandervermogen organisatie

     

Klanten
Aandeelhouders
Investeerders

Doelen en resultaten leveringsbetrouwbaarheid

Klantgemak consumenten

49%

resultaat 2022

≥ 48%

doelstelling 2022

51% in 2021

Klantgemak zakelijk

34%

doelstelling 2022

≥ 40%

resultaat 2022

38% in 2021

Uitvalduur elektriciteit1

21,31

resultaat 2022
in minuten

≤ 23,0

doelstelling 2022
in minuten

20,9 minuten in 2021

Kabelnummers met > 5 storingen

28

resultaat 2022

≤ 17

doelstelling 2022

22 in 2021

  • 1De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Liander eigenaar is niet meegenomen.