Veilige infrastructuur

Klanten rekenen op een veilige infrastructuur en gaan ervan uit dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen. De veiligheid van onze netwerken voor alle betrokkenen heeft dan ook prioriteit. We investeren op basis van informatie over de conditie van ons netwerk continu in de betrouwbaarheid van onze infrastructuur. 

Vervangingsprogramma grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen

Het saneringsplan voor grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen is in 2019 met acht jaar verkort tot 2032. In 2022 heeft Liander conform planning ruim 150 kilometer van de grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen verwijderd. Tot 2032 zullen we de resterende leidingen periodiek extra inspecteren om de veiligheid te garanderen. Naast deze vervangingen speuren we proactief en frequent met zeer gevoelige apparatuur naar (kleine) gaslekken. Dit doen we niet alleen op grijs gietijzeren en asbestcementleidingen maar op alle hoofd- en aansluitleidingen die in bedrijf zijn. Zo kunnen we gaslekken, nog voor ze een probleem vormen, in een vroeg stadium aanpakken. Daarbij blijft veiligheid altijd voorop staan. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s en geven indien nodig hoge prioriteit aan het vervangen van leidingen. 

Asbest in bovengrondse installaties en gebouwen

in 2022 zijn voor enkele 50kv-schakelinstallaties asbestinventarisaties uitgevoerd. Daarnaast hebben we in het distributiedomein verder gewerkt aan het saneren van ruimtes die volgens de kleurcodes van het branchebeleid (rood en oranje) zijn aangewezen om aan te pakken. We verwachten in 2027 de asbestsaneringen voor deze geselecteerde ruimtes afgerond te hebben.

Storingen oplossen en voorkomen

We voeren onderzoek uit als zich incidenten in het elektriciteitsnet voordoen. Een schadeonderzoek team (SOT) voert het onderzoek naar schade en storingen in Liandercomponenten uit. Dit met als doel om de mogelijke oorzaak te achterhalen en inzicht te verkrijgen in het faalgedrag van de assets. Daarmee kunnen we onderhoudsprogramma's en verbeteracties herzien of opstellen. In 2022 hebben we 150 schadeonderzoeken afgerond, waarvan 136 op het domein van midden- en laagspanning en 14 op het domein van hoogspanning.

Beveiliging van elektriciteitsverdeelstations

Helaas hebben we in 2022 te maken gehad met een inbraakgolf bij elektriciteitsverdeelstations. Dit kan leiden tot onveilige situaties voor inbrekers, onze collega's en de netveiligheid en veiligheid bij klanten. Daarom zijn we in 2022 gestart met het plaatsen van tijdelijke camera’s. Daarnaast werken we aan structurele maatregelen om stations te voorzien van het juiste beveiligingsniveau. Zo voorzien we kritieke stations van een permanent camerasysteem.

Overige veiligheidsdossiers

  • In 2022 vervingen we als onderdeel van een meerjarig programma een groot aantal sloten van stations om te voorkomen dat deuren open blijven staan.

  • Naar aanleiding van een aantal incidenten met ernstige letsel in onvoldoende of beperkt afgeschermde Midden Spanningsruimtes (MSR), is het programma Veiligheid in MSR gestart. Dit programma heeft als doel om – in de komende 20 jaar - dit type installaties preventief te vervangen en in de tussentijd maatregelen te treffen om zo veilig mogelijk te werken. 

  • In 2022 is er gewerkt aan branchebrede conceptafspraken en processen voor buiten gebruik maar nog aanwezig zijnde aansluitleidingen. Hiermee werken netbeheerders op uniforme wijze.