Noot 51 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

€ miljoen

2022

2021

Inhuur aannemers, materiaalverbruik, personeel derden en overig

86

70

     

Totaal

86

70