Noot 21 Netto-omzet

€ miljoen

2022

2021

Transport- en aansluitdienst elektriciteit

1.300

1.268

Transport- en aansluitdienst gas

442

453

Meetdiensten

196

188

Overige omzet

212

211

     

Totaal

2.150

2.120

De netto-omzet over 2022 is ten opzichte van 2021 gestegen met € 30 miljoen naar € 2.150 miljoen, met name door de stijging van € 33 miljoen van de gereguleerde omzet elektriciteit. De omzet kleinverbruik is € 14 miljoen hoger dan in 2021 door zowel een groter aantal aansluitingen als door hogere tarieven. Bij de grootverbruikers zorgen met name de hogere getransporteerde volumes voor een omzetstijging van in totaal € 15 miljoen. De resterende stijging van € 3 miljoen wordt verklaard door de hogere amortisatie van investeringsbijdragen.

De gereguleerde omzet Gas is € 11 miljoen lager door zowel de lagere tarieven als de lagere aantallen kleinverbruikers. De omzet uit meetdiensten stijgt met € 8 miljoen als gevolg van zowel het grotere aantal aansluitingen als de hogere tarieven. De omzet overige producten bedraagt € 212 miljoen en ligt daarmee in lijn met de omzet in 2021.