Noot 27 Financiële baten

€ miljoen

2022

2021

Overige financiële baten

1

51

Valuta-omrekeningsverschillen

-

11

     

Totaal

1

62

De daling van de financiële baten in 2022 wordt met name veroorzaakt door de boekwinst op de verkoop van de aan de CBL gerelateerde beleggingen als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van een tweetal CBL’s in 2021.