TCFD index

TCFD-Index

   
     

Taskforce on Climate related Financial Disclosures/TCFD*

     

Onderwerp

Hoofdstuk

Paragraaf - Referentie

Governance

   

Toezicht door bestuur rondom klimaatregerelateerde risico's en kansen

Corporate Governance
Overige informatie
Over Alliander

Risicomanagement en -beheersing
Overige niet financiele informatie: MVO
Het profiel van Alliander: Onze strategie

Rol management bij beoordelen en beheersen van klimaatgerelateerde risico's en kansen

Corporate Governance

Over Alliander

Risicomanagement en -beheersing
Verslag RvC: Onderwerpen
Het profiel van Alliander: Trends en ontwikkelingen
Materialiteitstoets

Strategie

   

Beschrijving klimaatgerelateerde risico's en kansen op korte, middellange en lange termijn

Over Alliander

Corporate Governance
Verduurzamen energievoorziening en bedrijfsvoering

Het profiel van Alliander: trends en ontwikkelingen

Risicomanagement, Risicoparagraaf
Planmatigheid van de energietransitie

Omgaan met klimaatrisico's en adaptatie: TCFD

Beschrijving impact klimaatgerelateerde risico's en kansen op de activiteiten, strategie en financiële planning

Overige informatie
Kredietwaardige onderneming met solide rendement

Materialiteitstoets
Hoe financien en duurzaamheid samengaan

Beschrijving van de veerkracht van de strategie van de organisatie rekening houdend met verschillende klimaatgerelateerde scenario's waaronder een 2 graden of lager scenario

Verduurzamen energievoorziening en bedrijfsvoering

Omgaan met klimaatrisico's en adaptatie: TCFD

Risicomanagement

   

Beschrijving klimaatgerelateerde risico's en kansen gerelateerd aan risicomanagement waaronder identificatie en inschattingsprocessen

Verduurzaming energievoorziening en bedrijfsvoering

Planmatigheid van de energietransitie

Beschrijving van processen voor het beheer van klimaatgerelateerde risico's

Overige informatie

Verslag stakeholderpanel

Beschrijving van integratie van klimaatgerelateerde risico's naar identificatie, beoordeling en beheersing in het algemeen risicomanagement

Verduurzaming energievoorziening en bedrijfsvoering

Omgaan met klimaatrisico's en adaptatie: TCFD

Indicatoren en doelstellingen

 

Beschrijving van maatstaven die worden gehanteerd voor inschatting van klimaatgerelateerde risico's

Verduurzaming energievoorziening en bedrijfsvoering
Waardecreatie
Overige informatie

Doelen en resultaten

Bijdrage aan mondiale doelen
Interactie met stakeholders

Rapporteer scope 1, 2 en indien van toepassing 3, van broeikasgasemissies en gerelateerde risico's

Verduurzaming energievoorziening en bedrijfsvoering
Waardecreatie
Overige informatie

Duurzame bedrijfsvoering: Doelstellingen, Science-based target, Klimaatadaptatie
Belangrijkste maatschappelijke effecten
Overige niet financiële informatie

Rapporteer doelstellingen voor het beheer van klimaatgerelateerde risico's, kansen en prestaties ten opzichte van externe doelen

Verduurzaming energievoorziening en bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering: Doelstellingen, Science Based Target, SDG's

  • *TCFD Recommendations 2017. TCFD is een internationale set aanbevelingen voor vrijwillige, consistente rapportage over klimaatgerelateerde financiële risico's voor organisaties. Doel is investeerders, financiële en andere stakeholders meer inzicht te verschaffen. De focus is gericht op fysieke, transitie en juridische risico's.