Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

   

Aan aandeelhouders en andere vermogenverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Noot

Aandelen-kapitaal

Agioreserve

Achtergestelde eeuwig-durende obligatielening

Hedge- reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2021

 

684

671

495

-2

2.256

224

4.328

                 

Nettoresultaat 2021

 

-

-

-

-

-

242

242

                 

Totaalresultaat 2021

 

-

-

-

-

-

242

242

                 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

 

-

-

-

-

-6

-

-6

Dividend 2020

 

-

-

-

-

-

-94

-94

Bestemming resultaat 2020

 

-

-

-

-

130

-130

-

                 

Totaal mutaties

 

-

-

-

-

124

18

142

                 

Per 31 december 2021

 

684

671

495

-2

2.380

242

4.470

                 

Nettoresultaat 2022

 

-

-

-

-

-

198

198

Resultaat interest rate swap

 

-

-

-

7

-

-

7

                 

Totaalresultaat 2022

 

-

-

-

7

-

198

205

                 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belastingen

12

-

-

-

-

-6

-

-6

Dividend 2021

 

-

-

-

-

-

-101

-101

Bestemming resultaat 2021

 

-

-

-

-

141

-141

-

Overige mutaties1

 

-

-

-

-

2

-

2

                 

Totaal mutaties

 

-

-

-

7

137

-44

100

                 

Per 31 december 2022

 

684

671

495

5

2.517

198

4.570

  • 1Dit betreft afrondingsverschillen.