Het profiel van Alliander

Alliander N.V. is een netwerkbedrijf dat bestaat uit een groep bedrijven met in totaal circa 7.700 medewerkers (7.300 fte) inclusief inhuur. De aandelen van Alliander N.V. worden gehouden door provincies en gemeenten. Alliander staat voor hoogwaardig beheer en vergaande kennis van het energienet. We investeren in de ontwikkeling van de energienetwerken en verkennen en realiseren innovatieve oplossingen. Met onze partners en aandeelhouders overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de keuzes die wij maken.

Onze rol in het energiesysteem

Wij distribueren energie met de hoogst mogelijke veiligheid en continuïteit. We willen ervoor zorgen dat onze klanten hier 24 uur per dag, 7 dagen in de week over kunnen beschikken. Liander is de netbeheerder die de wettelijke taak heeft de gas- en elektriciteitsnetwerken te beheren en te ontwikkelen. We staan dag en nacht klaar om storingen te verhelpen. Energie die wij distribueren komt onder meer uit energiecentrales, windparken, zonneparken en uit het buitenland. Ook leveren steeds meer consumenten en bedrijven duurzame energie die ze zelf produceren, terug aan onze energienetten. Hierdoor ontstaat een wisselwerking en verwevenheid tussen vraag en aanbod van energie.

Alliander en haar dochterondernemingen werken samen met veel partijen in de energiesector en organisaties die willen innoveren op het gebied van energie. We maken de lokale uitwisseling van energie mogelijk en werken samen met overheden rondom vraagstukken over de warmtetransitie.

Als medeontwerper geven wij gemeenten, provincies en bedrijven inzichten die helpen bij de langjarige ontwikkeling van het energiesysteem. Wij laten de mogelijkheden van het energienet zien en geven inzicht in de maatschappelijke kosten die keuzes met zich meebrengen. Daarnaast helpen we organisaties met datadiensten en werken we samen aan de ontwikkeling van de vraag- en aanbodgestuurde flexibele energiemarkt.

Met de onderdelen van ons netwerkbedrijf faciliteren we markten met producten en diensten die bijdragen aan een toekomstbestendig energienet. We bouwen en onderhouden de infrastructuur en faciliteren vraag en aanbod van energie. We maken inzichtelijk wie, wanneer, waar en in welke hoeveelheid energie produceert of verbruikt. 

Hoe we georganiseerd zijn

Liander

Liander heeft de wettelijke taak om de energievoorziening in ons verzorgingsgebied betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Liander staat 24/7 klaar om storingen te verhelpen en ontwikkelt, ontwerpt en beheert het energienet. Ook deelt Liander kennis en kunde met klanten en overheden om zo samen te werken aan het best passende energienet voor iedereen in het gereguleerde domein.

Qirion

Qirion is de realisatieketen voor het integrale transportdomein van het hoogspanningsnetwerk van Liander en TenneT in met name het verzorgingsgebied van Liander. Qirion ontwerpt, bouwt en onderhoudt energienetten. 

Kenter

Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Kenter plaatst onder meer meters, levert meetdata en geeft inzicht in energieverbruik met online (verbruiks)analyses. Kenter is daarnaast verantwoordelijk voor de verkoop, realisatie en het beheer van middenspanningsinstallaties in het vrije domein. Om de potentie van Kenter en haar medewerkers optimaal te kunnen benutten voor de energietransitie heeft Alliander in 2022 aangekondigd voor Kenter op zoek te gaan naar een andere eigenaar.

Firan

Firan ontwerpt, realiseert en beheert toekomstbestendige energie-infrastructuren voor warmte, koude, stoom, duurzame gassen, zonnestroom, windenergie en CO2. Samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woningcoöperaties, energieproducenten en andere partners werkt Firan aan slimme energie-oplossingen voor gebouwen, gebieden en gemeenten.

Telecomcluster Alliander 

Alliander Telecom levert betrouwbare telecommunicatie voor de besturing en beveiliging van kritische infrastructuren (waaronder elektriciteits- en gasnetten). Telecommunicatie is van cruciaal belang, bijvoorbeeld voor het beveiligen, besturen en uitlezen van data van kritische netwerkelementen en communicatie met bedrijfsvoeringscentra.

ENTRNCE

ENTRNCE faciliteert de huidige en toekomstige, decentrale energiemarkten. Daarin spelen energiecommunities, aggregators, actieve afnemers (prosumenten) en innovatieve energiedienstverleners de hoofdrol. ENTRNCE maakt voor deze partijen directe energie-uitwisseling mogelijk tussen opwekkers en verbruikers (peer2peer) met daarnaast volledige transparantie over de oorsprong en bestemming van energie. Daarmee bieden we decentrale markten keuzevrijheid en verlagen we toetredingsdrempels tot de energiemarkt.

Netbeheer Duitsland

Alliander AG beheert enkele kleinschalige elektriciteits- en gasnetten in Duitsland.

2022 in cijfers

Aantal klantaansluitingen

5,9

miljoen

5,8 miljoen in 2021

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

1,7

2,6 in 2021

Aantal medewerkers inclusief inhuur

7.369

fte

7.044 fte in 2021

Uitvalduur elektriciteit

21,3

minuten

20,9 minuten in 2021

Uitvalduur gas

59

seconden

44 seconden in 2021

Netto CO2-uitstoot

116

kton

167 kton in 20211

Netto-omzet

2,2

€ miljard

2,1 € miljard in 2021

Investeringen in materiële vaste activa

1.228

€ miljoen

1.014 € miljoen in 2021

Balanstotaal

10,7

€ miljard

10,2 € miljard in 2021

Resultaat na belasting

198

€ miljoen

242 € miljoen in 2021

Vrije kasstroom

-603

€ miljoen

25 € miljoen in 2021

FFO/nettoschuldpositie

19,2

%

25,8 % in 2021

  • 1Het resultaat van de netto CO2-uitstoot voor 2021 is herrekend volgens de meest recente emissiefactoren (2021).

Het werkgebied van Liander

Omvang netwerk elektriciteit

95.000

km

93.000 km in 2021

Omvang netwerk gas

42.000

km

42.000 km in 2021