Noot 56 Financiële lasten

€ miljoen

2022

2021

Leningen van derden

51

38

Overige financiële lasten

2

2

     

Totaal

53

40

De financiële lasten zijn € 13 miljoen hoger dan in 2021 door de nieuw aangetrokken financieringen, waaronder de aandeelhouderslening.