Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

Als netbeheerder zorgen we ervoor dat niet alleen onze gas- en elektriciteitsnetten klaar zijn voor een duurzame toekomst maar ook onze marktfaciliterende systemen en diensten. We werken toe naar een nieuwe situatie van meer bewustzijn en keuzes in de energieopwek en -verbruik, een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar is. Dat kunnen we niet alleen. Om dat te realiseren is het nodig dat alle partijen samen een duidelijk beeld hebben van het energiesysteem in 2050 en de weg daarnaartoe.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van duurzaamheid van de energievoorziening en onze eigen organisatie. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan SDG's.

Materiële thema's

SDG’s

     

Klantgroepen

A) Faciliteren energietransitie
D) Samenwerken aan innovatie
F) Klimaatverandering, energieverbruik en CO2
G) Toegang tot betaalbare energie
N) Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten
O) Niet-klimaatgerelateerde milieuthema's

       

Klanten
Aandeelhouders
Investeerders

Doelen en resultaten duurzame bedrijfsvoering

Netto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

116

resultaat 2022 in kton

≤ 116

doelstelling 2022 in kton

167 kton in 20211

Circulariteit2

28%3

resultaat 2022

≥ 35%

doelstelling 2022

27% in 2021

  • 1Het resultaat van de netto CO2-uitstoot voor 2021 is herrekend volgens de meest recente emissiefactoren (2021).
  • 2De scope van de KPI is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.
  • 3Onder 'Circulair ingekocht', verder in dit hoofdstuk, wordt nader op deze score ingegaan.