Analyse per segment

Algemeen

Alliander onderscheidt de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander

  • Overig

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Voor een uitgebreide toelichting op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar noot 2 van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

 

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Bedrijfsopbrengsten

               

Externe opbrengsten

1.949

1.935

251

229

-

-

2.200

2.164

Interne opbrengsten

3

5

351

399

-354

-404

-

-

Bedrijfsopbrengsten

1.952

1.940

602

628

-354

-404

2.200

2.164

                 

Bedrijfskosten

               

Bedrijfskosten

1.675

1.601

592

617

-354

-404

1.913

1.814

                 

Bedrijfsresultaat

277

339

10

11

-

-

287

350

Netbeheerder Liander

Het segment netbeheerder Liander betreft de juridische entiteit Liander N.V., die als aangewezen netbeheerder binnen het netwerkbedrijf Alliander zorgdraagt voor de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in Gelderland, Flevoland en delen van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Liander zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en voor de distributie naar die klanten van elektriciteit en gas. De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2022 zijn ten opzichte van 2021 met € 13 miljoen gestegen en bedragen € 1.953 miljoen. Deze stijging komt door het toegenomen aantal aansluitingen en de hogere gereguleerde tarieven. De bedrijfskosten voor Liander zijn gestegen met € 98 miljoen, met name als gevolg van de hogere inkoopkosten netverliezen, de hogere afschrijvingen als gevolg van het hoge investeringsniveau en de toepassing van degressieve afschrijving op het gasnet, en door de hogere tarieven van TenneT voor de inkoop van transportcapaciteit. Het bedrijfsresultaat is hierdoor in vergelijking met 2021 € 85 miljoen lager uitgekomen op € 254 miljoen. Deze daling is onder andere het gevolg van de verkoop van Stam in januari 2022.

Overig

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Kenter, Qirion, Alliander AG, Firan, TReNT, de service-units, de staven en nieuwe activiteiten. De externe bedrijfsopbrengsten over het jaar 2022 zijn ten opzichte van 2021 gestegen met € 22 miljoen naar € 251 miljoen. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2022 bedraagt € 9 miljoen positief (2021: € 11 miljoen positief).