Noot 16 Overige voorzieningen

€ miljoen

Overige voorzieningen

Boekwaarde per 1 januari 2021

30

   

Mutaties 2021

 

Dotaties

8

Onttrekkingen

-1

Vrijval

-9

Totaal

-2

   

Boekwaarde per 31 december 2021

28

   

Mutaties 2022

 

Dotaties

-

Onttrekkingen

-1

Vrijval

-10

Vervallen consolidaties

-4

Totaal

-15

   

Boekwaarde per 31 december 2022

13

De overige voorzieningen ultimo 2022 bedragen € 13 miljoen (2021: € 28 miljoen). De vrijval van € 10 miljoen ziet toe op de vrijval van een voorziening voor een verlieslatend contract in een van de dochtermaatschappijen en op de vrijval van een voorziening die in het verleden getroffen is bij de verkoop van een dochteronderneming.