Noot 6 Beleggingen in obligaties

€ miljoen

Beleggingen in obligaties

Boekwaarde per 1 januari 2021

147

   

Mutaties 2021

 

Valuta-omrekeningsverschillen

9

Desinvesteringen

-156

Totaal

-147

   

Boekwaarde per 31 december 2021

-

   

Mutaties 2022

 

Valuta-omrekeningsverschillen

-

Desinvesteringen

-

Totaal

-

   

Boekwaarde per 31 december 2022

-

De post beleggingen in obligaties ultimo 2022 is nihil (2021: nihil).