Noot 53 Afschrijvingen

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overig

Totaal

2022

     

Afschrijvingen

5

60

65

Desinvesteringen

2

-

2

       

Totaal 2022

7

60

67

       

2021

     

Afschrijvingen

5

68

73

Desinvesteringen

3

2

5

       

Totaal 2021

8

70

78

In de kolom Overig zijn de afschrijvingen op de ICT-activa en op de gebruiksrechten vaste activa verantwoord.