Financiële resultaten 2022

Inleiding op de financiën van Alliander

De inkomsten van Alliander bestaan voor bijna 90% uit gereguleerde inkomsten van netbeheerder Liander en voor circa 10% uit overige inkomsten. Hierbij valt te denken aan inkomsten uit verhuur van grootverbruikmeters en transformatoren, inkomsten op het gebied van nieuwe activiteiten en inkomsten uit activiteiten van andere niet-gereguleerde bedrijven. Netbeheerder Liander publiceert zelfstandig een jaarbericht over zijn prestaties in 2022. Dit jaarbericht zal in het tweede kwartaal van 2023 verschijnen.

De belangrijkste uitgaven hebben betrekking op instandhoudings- en uitbreidingswerkzaamheden voor de elektriciteits- en gasnetten en de operationele kosten ten behoeve van alle overige activiteiten. In 2022 is voor ruim € 1,2 miljard aan investeringen gedaan, met name ten behoeve van de vervanging en uitbreiding van onze netten. De investeringen bedragen ongeveer 40% van onze uitgaven. De uitgaven voor operationele kosten, zoals inkoop netverlies, transportcapaciteit van TenneT en personeelskosten zijn ruim 50% van onze uitgaven. Daarnaast wordt jaarlijks dividend uitgekeerd aan onze aandeelhouders en wordt rente vergoed aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en andere financiers. De dividend- en rentebetalingen over 2022 bedragen ongeveer 5% van onze totale uitgaven. Tenslotte betalen we vennootschapsbelasting aan de fiscus. Dit is ongeveer 2% van onze uitgaven.

Kostenbewust en efficiënt werken

In 2018 zijn we een meerjarig, organisatie-breed kostenbesparingsprogramma gestart. Het fundament onder het programma is de continue aandacht voor het verhogen van het kostenbewustzijn in de gehele organisatie en het kritisch afwegen welke activiteiten echt nodig zijn om ons werk, met behoud van veiligheid en kwaliteit, te kunnen uitvoeren. De doelstelling van dit programma is niet alleen om de kosten te verlagen maar ook om de productiviteit te verhogen. Daarbij richt het programma zich op het vereenvoudigen en verbeteren van de processen, onder andere door activiteiten te standaardiseren en te digitaliseren. Verder richten wij ons op het aanscherpen van inkoopafspraken en op het verlagen van de indirecte kosten, onder andere door het aanpassen van (interne) beleidsafspraken en het verlagen van de inzet van extern personeel. 

De gerealiseerde besparingen (inclusief efficiëntieverbetering) bedragen ongeveer € 195 miljoen sinds de start van het programma.