Noot 7 Overige financiële activa (inclusief kortlopend deel)

€ miljoen

Vorderingen, leningen en overig

Boekwaarde per 1 januari 2021

66

   

Effectief interestpercentage 2021

1%

   

Mutaties 2021

 

Terugbetaalde leningen en interest

-3

Overige mutaties

1

Verstrekte leningen

2

Totaal

-

   

Boekwaarde per 31 december 2021

66

   

Effectief interestpercentage 2022

1%

   

Mutaties 2022

 

Terugbetaalde leningen en interest

-9

Betaalde waarborgsommen

100

Overige mutaties

2

Verstrekte leningen

8

Totaal

101

   

Boekwaarde per 31 december 2022

167

   

Langlopend deel overige financiële activa

39

Kortlopend deel overige financiële activa

128

De boekwaarde van de overige financiële activa bestond aan het eind van 2022 uit onder andere een kortlopende vordering op Meridiam (€ 27 miljoen), een kortlopende vordering uit hoofde van betaalde waarborgsommen (€ 100 miljoen), een vordering op de gemeente Amsterdam inzake de locatie Spaklerweg (€ 7 miljoen) en een langlopende vordering op EDSN (€ 17 miljoen).