Noot 39 Investeringen in deelnemingen

€ miljoen

Investeringen in dochterondernemingen

Investeringen in deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

2.456

1

2.457

       

Mutaties 2021

     

Ontvangen dividend

-150

-

-150

Resultaat boekjaar

227

-

227

Uitbreiding aandelenkapitaal

137

-

137

Totaal

214

-

214

       

Boekwaarde per 31 december 2021

2.670

1

2.671

       

Mutaties 2022

     

Ontvangen dividend

-82

-

-82

Resultaat boekjaar

197

-

197

Uitbreiding aandelenkapitaal

1

-

1

Overige mutaties

1

-

1

Totaal

117

-

117

       

Boekwaarde per 31 december 2022

2.787

1

2.788

In 2022 is voor een bedrag van € 82 miljoen (2021: € 150 miljoen) aan dividenden ontvangen van dochterondernemingen. De investering van € 1 miljoen in 2022 heeft betrekking op een kapitaalstorting bij een dochteronderneming van Alliander N.V.

De ontvangen dividenden en kapitaalstorting van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander.

Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.