Overzicht totaalresultaat

Het totaalresultaat is als volgt opgebouwd:

€ miljoen

Noot

2022

2021

Resultaat na belastingen

   

198

 

242

           

Overige elementen totaalresultaat

         

Elementen die via het resultaat afgewikkeld worden

         

Mutatie hedge reserve

12

 

7

 

-

           

Totaalresultaat na belastingen

   

205

 

242

Het totaalresultaat na belastingen is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.