Voorstel winstbestemming 2022

De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om een bedrag van € 116,6 miljoen toe te voegen aan de Overige reserves. Het overige deel van de winst, € 81,9 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45 procent van het resultaat na belastingen, exclusief met name bijzondere posten en kosten voor projecten t.b.v. aandeelhouders.

Het dividend over 2022 is ten opzichte van 2021 gedaald met € 19,2 miljoen als gevolg van een lager nettoresultaat in 2022.