Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

Veiligheid is een waarde die de basis vormt voor ons werk: iedereen veilig thuis, vanuit oprechte zorg voor elkaar. We zien het als onze taak om te zorgen dat medewerkers, klanten, bewoners, toeleveranciers, aannemers en omstanders iedere dag veilig thuiskomen. Daarvoor zijn wij, en iedereen die met ons werkt, verantwoordelijk. Daarom werkt Alliander voortdurend aan het verbeteren en waarborgen van veiligheid en doen we er alles aan om risico’s te beheersen in de techniek, onze werkprocessen, dataveiligheid en ons gedrag.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van veiligheid, privacy en cybersecurity. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan SDG's.

Materiële thema's

SDG’s

Klantgroepen

E) Veilig werken en een veilige infrastructuur
I) Dataveiligheid, privacy en cybersecurity
N) Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

     

Klanten
Medewerkers

Doel en resultaat duurzame veilige werkomgeving

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

1,7

resultaat 2022

 - 1

doelstelling 2022

2,6 in 2021

  • 1Voor de prestatie-indicator LTIF is geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim idealiter "0" zou moeten zijn. We willen daarbij telkens een dalende trend laten zien.