Vergelijkende cijfers voor impacts uit 2022 en 2021

De cijfers uit vorig jaar zijn niet met de nieuwe attributiewaardes gecorrigeerd. In overeenkomst met de sectorafspraak zijn de attributiewaardes uit 2020 voor drie jaar vastgezet voor vergelijkingsdoeleinden. Alle sectorafspraken zijn in te zien in het Handboek Impactmeten Infrabedrijven.
De cijfers uit 2021 onder Financieel Kapitaal zijn gecorrigeerd. Er was een fout geconstateerd in de verdeelsleutel tussen de betalingen door de zakelijke klanten en de consumenten. Daarnaast werd de Aankoop/verkoop deelnemingen en dochterdeelnemingen met de onjuiste brondata bekerend.
De impact op Betrouwbaarheid 2021 van het energietransport voor consumenten is gecorrigeerd. In de benchmark cijfers werden er namelijk niet alleen de laag- en middenspanningstoringen meegenomen, maar ook de hoogspanningstoringen. De correctie had met name op het elektriciteit cijfer effect, waardoor deze indicator van € -0,8 miljoen naar € -2,9 miljoen is gewijzigd.

Financieel kapitaal

€ miljoen

2022

2021

2021JV

Aankoop/verkoop deelnemingen en dochterondernemingen

-12

-33

-3

Betalingen aan leveranciers

1.980

1.577

1.577

Dividenden, aflossingen en rente

612

359

359

Betalingen aan werknemers

710

678

678

Belastingen

53

214

214

Verhoging van de kasreserves

419

-326

-326

Ontvangen bijdragen

-142

-149

-149

Overige opbrengsten uit niet-kernactiviteiten

-56

-62

-98

Betalingen door klanten (zakelijk)

-591

-556

-866

Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossingen en rente

660

-865

-865

Betalingen door klanten (huishoudens)

-1.476

-1.488

-1.177

Geproduceerd kapitaal

€ miljoen

2022

2021

2021JV

Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport

-949

-972

-972

Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten

2.110

2.284

2.285

Bijdrage van teruglevering van zonne-energie aan welzijn

25

20

20

Waarde inkoop goederen voor gastransport

-713

-881

-881

Bijdrage gastransport welzijn consumenten

2.354

3.018

3.018

Waarde inkoop goederen zakelijke klanten

-245

-197

-197

Waarde energietransport voor zakelijke klanten

489

453

453

Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten

5,8

0,7

0,7

Intellectueel kapitaal

€ miljoen

2022

2021

2021JV

Waarde van dataverzameling marktfacilitering

2,0

2,5

2,5

Natuurlijk kapitaal

€ miljoen

2022

2021

2021JV

Ecologische schade door afval

-0,1

-0,1

-0,1

Ecologische schade door inkoop van materialen

-39

-34

-45

Klimaatverandering door CO2-uitstoot

-187

-223

-223

Sociaal kapitaal

€ miljoen

2022

2021

2021JV

Waarde van reputatieverandering van Alliander

12

20

4

Menselijk kapitaal

€ miljoen

2022

2021

2021JV

Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid)

-0,7

-0,6

-0,6

Welzijnseffecten van het hebben van werk

72

61

60