Fiscaliteit

Het fiscale beleid van Alliander is gericht op de Rijksbelastingen, waarvan de vennootschapsbelasting, de loonbelasting, en de BTW de hoofdmoot vormen. Kern van dit fiscale beleid is dat Alliander een betrokken, betrouwbare en transparante belastingplichtige onderneming is, die zijn fair share aan belastingen aan de samenleving afdraagt. Ons fiscale beleid is gepubliceerd op onze openbare site. In juli 2022 heeft Alliander zich aangesloten bij Tax Governance Code van VNO-NCW. De onderdelen van de Code zijn:

  • Een duidelijk belastingstrategie

  • Een duidelijk governance structuur

  • Naleving van fiscale wet- en regelgeving

  • Een constructieve relatie met belastingautoriteiten

  • Maximale transparantie over de belastingafdracht

In december 2022 heeft Alliander een nieuw Horizontaal Toezicht convenant afgesloten met de Belastingdienst voor een periode van drie jaar.

Voor het overgrote deel is voor Alliander de Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing. Voor onze activiteiten in Duitsland gelden de lokale fiscale regels. In onderstaande tabel staan per land de bedragen per soort belasting vermeld.

Afgedragen in 2022

€ miljoen

Nederland

Duitsland

Vennootschapsbelasting

59

1

Dividendbelasting

15

0

Loonbelasting

183

2

BTW

172

3

Totaal

429

6