Connectiviteitstabel

In de connectiviteitstabel maken we duidelijk hoe onderdelen als waarde, materiële thema's, indicatoren, doelen en resultaten, strategie en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals met elkaar samenhangen.* 

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2021

 

Resultaat 2022

 

Doel 2022

 

Doel lange-termijn

 

Bijdrage aan SDG

Leverings-betrouwbaarheid

 

Uitvalduur elektriciteit in minuten1

 

20,9

 

21,3

 

Maximaal 23

 

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid.

 

SDG 7.1

 

Uitvalduur gas in seconden

 

44

 

59

 

-

   

SDG 7.1

 

Aantal herhaal-storingen in unieke kabelnummers die meer dan vijf storingen hebben

 

22

 

28

 

Maximaal 17

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren.

 

SDG 7.1

Toegang tot betaalbare energie

 

Aantal klant-aansluitingen

 

5,8 miljoen

 

5,9 miljoen

 

Geen

 

Klanten hebben tegen gelijke condities toegang tot de energievoorziening.

 

SDG 7.1

Tevreden klanten

 

Klantgemak in NES score

 

Consument: 51%: Zakelijk 38%

 

Consument: 49%: Zakelijk 34%

 

Consument: hoger dan 48%
Zakelijk: hoger dan 40%

 

Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren.

 

SDG 9.1

Datagedreven netbeheerder

 

Aantal Smart Cable Guard systemen bijgeplaatst in het MS net

 

618

 

1482

 

400

 

De focus ligt komende jaren op het verhogen van de netcapaciteit.

 

SDG 9.1

Realisatie werkpakket

 

Aantal transport-beperkingen

 

898

 

2.535

 

Maximaal 1.144

 

Maximaal 5.800 transportbeperkingen in 2027

 

SDG 7.1

 

Investeringen in de netten
in € miljoen

 

1.014

 

1.228

 

1.192

 

Op langere termijn jaarlijks
meer dan € 1.500 miljoen investeren.

 

SDG 9.1

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2021

 

Resultaat 2022

 

Doel 2022

 

Doel lange-termijn

 

Bijdrage aan SDG

Faciliteren energietransitie

 

Aantal klanten met duurzame opwek

 

618.000

 

773.000

 

Alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's kunnen aansluiten.

 

Jaarlijks alle nieuwe (aanvragen) decentrale opwek in onze regio's (kunnen) aansluiten.

 

SDG 7.2 en SDG 11.3

Klimaatverandering, energiegebruik en CO2

 

CO2-uitstoot in kton

 

1663

 

116

 

Maximaal 116

 

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

 

SDG 7.2, SDG 11.3 en SDG 13.3

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

Overige milieuthema's: circulaire bedrijfsvoering

 

Circulair ingekochte primaire assets in % van totaal

 

27%

 

28%

 

Minimaal 35%

 

45% circulair ingekocht in 2027.

 

SDG 12.5

Samenwerken aan innovatie

 

Toepassing innovaties
in partnerschap

 

-

 

Zie samen-werkings-verbanden met partners

 

-

 

In samenwerking met partners
werken aan toepassen en realiseren van innovaties.

   

Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2021

 

Resultaat 2022

 

Doel 2022

 

Doel lange-termijn

 

Bijdrage aan SDG

Veilig werken en veilige infrastructuur

 

Lost Time Injury Frequency (LTIF)4

 

2,6

 

1,7

 

Geen

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

SDG 8.8

Dataveiligheid, privacy en cybersecurity

 

Aantal geïdentificeerde lekken gemeld bij de Autoriteit Persoons-gegevens

 

125

 

95

 

0

 

Geen terechte klachten inzake schending privacy en/of datalek van klanten krijgen.

 

SDG 9.1

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2021

 

Resultaat 2022

 

Doel 2022

 

Doel lange-termijn

 

Bijdrage aan SDG

Veilig werken en veilige infrastructuur

 

Aantal medewerkers met verzuim door een ongeval

 

32

 

22

 

0

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

SDG 8.8

Aantrekken en ontwikkelen van talent

 

Opleidingskosten in % van de salariskosten

 

2,8%

 

2,9%

 

3,0%

 

3,0%

 

SDG 8.5

 

Aantal aangeboden leer/werkplekken aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

 

77

 

906

 

Minimaal 130

 

Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet.

 

SDG 8.5

Verandervermogen van
de organisatie

 

Medewerkers-onderzoek:
Engagement

 

81%

 

82%

 

Minimaal 81%

 

Topwerkgever zijn:
Een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.

 

SDG 8.5

Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2021

 

Resultaat 2022

 

Doel 2022

 

Doel lange-termijn

 

Bijdrage aan SDG

Toegang tot betaalbare energie (verantwoord investeringsbeleid)

 

Kredietbeoordeling

 

S&P A+/A-1/stable outlook
Moody’s Aa2/P-1/stable outlook

 

S&P A+/A-1/stable outlook
Moody's Aa3/P-1/stable outlook

 

Kredietbeoordeling:
Handhaven solide A rating profiel.

 

Een kredietwaardige onderneming blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

 

SDG 9.1

 

FFO/nettoschuld

 

25,8%

 

19,2%

 

FFO/nettoschuld: minimaal 15%2

   

SDG 9.1

 

Rentedekking

 

17,2

 

12,1

 

Rentedekking:
minimaal 3,5

   

SDG 9.1

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen)

 

36,7%

 

43,8%

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen):
maximaal 60%

   

SDG 9.1

 

Solvabiliteit

 

53,8%

 

49,0%

 

Solvabiliteit:
minimaal 30%

   

SDG 9.1

* Het thema samenwerken en dialoog met stakeholders heeft betrekking op al onze materiële onderwerpen. Zie ook de stakeholdertabel elders in dit jaarverslag.

  • 1De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Liander eigenaar is niet meegenomen.
  • 2Smart Cable Guard is grotendeels conform plan uitgerold. Vanwege de focus op het oplossen van congestie, worden de komende jaren vele (tien)duizenden meetpunten in het net geplaatst. Hierdoor neemt het aantal nieuw geplaatste Smart Cable Guards af.
  • 3Het resultaat van de netto CO2-uitstoot voor 2021 is herrekend volgens de meest recente emissiefactoren
  • 4Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim idealiter "0" zou moeten zijn. We willen daarbij telkens een dalende trend laten zien.
  • 5Voor 8 AP gemelde datalekken betrof het situaties waarbij de gezamenlijke netbeheerders verantwoordelijkheid droegen, doordat het gecentraliseerde verwerkingen betrof (2021: 7).
  • 6Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 90 participatiewetbanen en betreft 73,2 fte.